INNOVATIEF en DUURZAAM
in het hart van Nederland
over de stichting

Innovatief en duurzaam
in het hart van Nederland

Stichting Groenste Hart is een burgerinitiatief, opgericht in 2016.  

Doel van de stichting is de karakteristieke kernwaarden van het gebied van de Vijfheerenlanden te benoemen en te helpen versterken met aandacht voor duurzame ontwikkeling en behoud van eigenheid.

Welk landschap willen wij hier achterlaten voor onze kleinkinderen? Maar ook: hoe kunnen we de economie duurzaam stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van de belangrijkste kernwaarde van het gebied: het unieke landschap dat niet verloren mag gaan. De stichting wil hier actief in meedenken en met concrete projecten daar zoveel mogelijk de eigen inwoners bij betrekken.

Speerpunt:
Landschap en
Biodiversiteit
Lees verder
Speerpunt:
duurzame economie
en innovatie
lees verder
Speerpunt:
toerisme,
natuurbeleving en recreatie
Lees verder
De stichting wil samenwerken met alle andere stichtingen en organisaties die vergelijkbare doelen nastreven.

Gebundelde
Krachten

Zo is Stichting Groenste Hart actief betrokken bij BlauwZaam het netwerk voor duurzame ondernemers in Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.

Samen met BlauwZaam organiseert Stichting Groenste Hart op 23 mei 2019 een bijeenkomst over nieuwe vormen van zonne-energie in Gorinchem (Edisonweg 30, aanvang 15.30 uur)

De stichting is ook actief betrokken bij Prachtlint (onderdeel van BlauwZaam), dat zich inzet voor veel meer groene verbindingslinten langs kades en wegen voor meer biodiversiteit. Op het gebied van energie is Stichting Groenste Hart lid van de Energiecoöperatie De Knotwilg

Stichting Groenste Hart coördineert de actie van de samenwerkende natuurorganisaties Vijfheerenlanden voor een beter bermbeleid voor meer biodiversiteit.

Groen is

  • Natuur, landschap & biodiversiteit
  • Duurzaam, innovatie & energietransitie

Stichting Groenste Hart zet zich voor BEIDE in.

Meer weten?

Abonneer je op de nieuwsbrief

wie zijn wij

Organsatie

Stichting Groenste Hart is een stichting volgens het Raad van Toezicht model.

De Raad van Bestuur bestaat uit 3 bestuurders:

  • Frank van Leer (Nieuwland)ondernemer op het gebied van marketing en communicatie
  • Willem Rothuizen (Leerdam)    consultant op het gebied van strategie en beleid 
  • Suzanne Allard (Everdingen)   – ‘groene’ horecaonderneemster op een bijzondere locatie
KOm in contact

Contactgegevens

T06 55322110
E: info@groenstehart.nl
A: Geer 56 | 4243 JT Nieuwland
B: NL52 TRIO 0338 5452 04
KVK: 85719880