Speerpunt

Bevordering van duurzame economie en innovatie

De klimaatverandering dwingt ons om op een totaal andere manier met onze grondstoffen en energiebronnen om te gaan. Onze jonge nieuawe gemeente kan haar recente start aangrijpen en zich gaan profileren als voortrekker bij de energietransitie.
Onze mooie omgeving en de ligging centraal in Nederland geeft ons de mogelijkheid om een unieke rol naar ons toe te trekken en Vijfheerenlanden als duurzame gemeente op de kaart te zetten. De gemeente Vijfheerenlanden als het voorbeeld op het gebied van duurzaamheid; Denkt u zich eens in wat dat kan betekenen voor het behoud van onze groene en ruimtelijke karakter en het benutten van innovatieve economische kansen. Onze stichting ziet die kans en wil zich inspannen deze werkelijkheid te maken.

  • Vijfheerenlanden als voorbeeld voor rest van Nederland
  • Bevorderen innovatie & educatie voor verduurzaming
  • Zonnecellen op zoveel mogelijk boerenschuren (in plaats van zonneweiden)
  • Zichtbaar uitdragen van duurzaamheid in de Vijfheerenlanden
  • Energie uit snelwegen: grootschalig zonnepark op klaverblad Everdingen
  • 2 extra windmolens op windpark Autena (klaverblad Everdingen): “de 5 windturbines van de Vijfheerenlanden”

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van dit groen burgerinitiatief:
Behoud van landschap en bevordering van een duurzame economie.

Speerpunt:
Landschap en
Biodiversiteit
Lees verder
Speerpunt:
duurzame economie
en innovatie
lees verder
Speerpunt:
toerisme,
natuurbeleving en recreatie
Lees verder
KOm in contact

Contactgegevens

T06 55322110
Einfo@groenstehart.nl
A: Geer 56 | 4243 JT Nieuwland
B: NL52 TRIO 0338 5452 04
KVK: 85719880