Stichting Groenste Hart

Behoud van landsschap en bevordering van een duurzame economie

Stichting Groenste Hart is een stichting volgens het Raad van Toezicht model.

De Raad van Bestuur bestaat uit 2 bestuurders: 

  • Frank van Leer (Nieuwland)      ondernemer op het gebied van marketing en communicatie
  • Laurens van Leer (Schoonrewoerd) –  ondernemer op gebied van innovatie, fondsenwerving en duurzaamheid
Stichting Groenste Hart

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht controleert het door het bestuur gevoerde beleid, ziet toe op continuïteit en draagt naar vermogen ook bij aan het helpen genereren draagvlak voor de Stichting. 

De Raad van Toezicht  bestaat op dit moment uit de volgende personen:  

  • Rinus Houtman – voormalige burgemeester van Leerdam 
  • Prof. dr. Pier Vellinga – emeritus hoogleraar klimaatwetenschappen Wageningen University
  • (nader in te vullen) – het is de bedoeling de Raad van Toezicht nog verder uit te breiden.
Stichting Groenste hart

Raad van Advies

Raad van Advies: De stichting wordt ondersteund door een Raad van Advies samengesteld uit deskundigen en betrokken inwoners van de Vijfheerenlanden. 

De Raad van Advies bestaat uit: 

  • Prof. dr. Karlè Sýkora – vegetatiekundige en emeritus hoogleraar Ecologische Inrichting en Beheer van Infrastructuur, Wageningen Universiteit.
  • Prof. dr. Joop Schaminee  – vegetatiekundige en hoogleraar onderzoek plantengemeenschappen met bijzondere aandacht voor de eco-informatica Wageningen Universiteit/Radboud Universiteit Nijmegen.
  • dr. Anton Stortelder – vegetatiekundige en landschapsecoloog, gepensioneerd senior-onderzoeker, Alterra Wageningen.
  • Peter Hijkoop – biologische boer en ondernemer in Nieuwland.
  • Guus Smid – bioloog, leraar en kweker van vlinders
TEAM

Ambassadeur

mr.drs. Marjan Minnesma – directeur van Urgenda.nl, de organisatie die 2x met succes een proces  aanspande tegen de overheid om veel meer voor het klimaat te doen, en beide keren dit proces won. 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van dit groen burgerinitiatief:
Behoud van landschap en bevordering van een duurzame economie.

Speerpunt:
Landschap en
Biodiversiteit
Lees verder
Speerpunt:
duurzame economie
en innovatie
lees verder
Speerpunt:
toerisme,
natuurbeleving en recreatie
Lees verder