Speerpunt

Bevordering van toerisme, natuurbeleving en recreatie

  • Stimuleren van duurzaam toerisme & recreatie
  • Ontwikkelen van klompenpaden
  • Meer kano-aanlegsteigers langs de Linge
  • Aandacht geven aan bijzondere natuurgebieden: natuurgebied Zouweboezem en langs de Diefdijk
speerpunt

Europa en onze leefomgeving in Vijfheerenlanden

De politieke besluitvorming binnen Europa heeft invloed op onze leefomgeving eruit ziet. Landbouwsubsidies worden vooral gegeven aan grootschalige landbouw, terwijl een meer ecologische aanpak voor de Vijfheerenlanden beter zou zijn.

Omdat wij keuzes voorstaan die de waarden van ons gebied versterken en duurzaamheid stimuleren en wij het debat daarover willen stimuleren, organiseert Stichting Groenste Hart een Europa debat op 21 mei, twee dagen voor de Europese verkiezingen. In samenwerking met D66, PvdA, GroenLinks. Alle andere partijen zijn uitgenodigd deel te nemen. Het is gelukt om ook iemand uit te nodigen die hoog op de lijst van D66 voor Europa (nr. 10: Bastiaan Winkel).

Speerpunt

Weg met de klepelmaaier

Het gaat niet goed met insecten in Nederland, bijna 80% is verdwenen.

Maar gemeenten en waterschappen gaan gewoon door met bermen te maaien met de ‘klepelmaaier’: een maaibalk die alles wat leeft doodmept.

Dit moet veranderen, in het belang van het herstel van de biodiversiteit.

In februari 2019 kwamen ALLE natuurorganisaties van de Vijfheerenlanden samen om het bermbeleid onder de aandacht te brengen. Het moet anders met het gemeentelijk bermbeleid, in het belang van het voortbestaan van de insecten.De klepelmaaier moet weg, er moet hier niet gekozen worden voor de goedkoopste oplossing. Dus moet de gemeenteraad worden betrokken. Daarbij is onze boodschap dat wij een sterk voorstander zijn van het permanent betrekken van een ecoloog bij het beheer van het groen en dus ook het bermbeheer.

Een stuk in de krant en een pittige brief aan de gemeenteraad zorgde voor aandacht van de politiek. Het kwam aan. Op 6 april was er een bespreking met de betrokken politici en de samenwerkende natuurorganisaties, onder voorzitterschap van Stichting Groenste Hart. Met als uitkomst dat op 23 mei er een “VHL Plein” gehouden zal worden over biodiversiteit en bermbeleid.

 

Donderdag 23 mei:“VHL Plein” over biodiversiteit en bermbeleid

Elke maand houdt de gemeente Vijfheerenlanden een “VHL Plein” om met burgers in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. Deze keer over natuur.

Locatie: gebouw Natuur- en Vogelwacht, Overboeicop 15, Schoonrewoerd.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van dit groen burgerinitiatief:
Behoud van landschap en bevordering van een duurzame economie.

Speerpunt:
Landschap en
Biodiversiteit
Lees verder
Speerpunt:
duurzame economie
en innovatie
lees verder
Speerpunt:
toerisme,
natuurbeleving en recreatie
Lees verder
KOm in contact

Contactgegevens

T06 55322110
Einfo@groenstehart.nl
A: Geer 56 | 4243 JT Nieuwland
B: NL52 TRIO 0338 5452 04
KVK: 85719880